Taidetta ja yhteiskunnallista vaikuttamista Lapissa & arktisen alueen taiteen, kulttuurin, ympäristökasvatuksen ja luovan matkailun tutkimusta

Työskentelen kuvataiteilijana käsitellen pohjoiseen liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöasioita, kuten ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristövastuullisuutta, -politiikkaa ja -etiikka. Teokseni ovat tilasidonnaisia installaatioita näyttelytiloissa ja luonnossa. Teen usein yhteistyötä eri olojen tutkijoiden kanssa ja kehitän taideperustaisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkijana olen kiinnostunut ekoaktivistisesta nykytaiteesta ja taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta: siitä miten taiteella voi vaikuttaa ympäristö- ja luontosuhteeseen. Taiteessa ja tutkimuksessa käännen katseeni tulevaisuuteen ja pohjoiseen: avariin maisemiin ja kulttuuriseen rikkauteen.

Töitä ja luottamustehtäviä

Työskentelen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa lehtorina kuvataidekasvatuksen ja soveltavan kuvataiteen alalla sekä erilaisissa taiteen, pedagogiikan ja aluekehityksen hankkeissa. Työ on vienyt minut eri puolille Lappia ja Barentsin aluetta. Tunnen pohjoisen kodikseni.

Olen toiminut Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajan vuodesta 2012 alkaen pyrkien edistämään kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja toisaalta lisäämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Lapissa. Vuodesta 2019 alkaen tomin myös Rovaniemen Vihreiden hallituksen puheenjohtajana. Haluan edistää luonnonsuojelua Lapissa ja olla mukana politiikassa, jossa etsitään ratkaisuja ilmastokriisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Blogi

Kuntavaalikampanjan avaus

Minä olen Rovaniemen Vihreiden hallituksen puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas, koska haluan tehdä elämässäni hyviä asioita. Kun lapseni kasvaa isoksi, haluan kertoa, että tein parhaani oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Teen mitä voin, jotta suomalainen yhteiskunta ja kotikaupunkini pitää huolta heikoimmista, kantaa vastuuta koulutuksesta ja tekee viisaista ratkaisuja lähiluonnosta ja ympäristökysymyksistä. Haluan myös, että Ounasvaara on tulevaisuudessakin metsäinen, lähiöt …

Marjastus on hyve mutta miksi

Väitöskirjani osana tarkastelin taideperustaisilla menetelmillä lappilaisten marjastukseen liittyviä arvoja ja kokemuksia. Suomen Kuvalehti haastatteli minua juuri julkaistuun artikkeliin ”Marjaan siitä!” Jutun motiivi on avata taustaa mediakeskustelulle, jossa puhutaan marjojen mätänemisestä metsään. Muun muassa näin kerroin toimittaja Virpi Salmelle. On paljon suomalaisia, jotka ovat pikemminkin intohimoisia ja ahkeria kuin laiskoja poimijoita. Marjastus tuo onnellisuuden kokemuksen, johon …

Powers of Nature -yhteisötaidetyöpajan esittely

Nykytaide ympäristöpoliittisissa keskusteluissa on taiteellisen työskentelyni lähestymistapa ja tutkimusaiheeni, josta tein myös väitöskirjan vuonna 2016. Nyt tutkimus jatkuu uusilla tulokulmilla Äkäslompolossa osana Koneen säätiön rahoittamaa symposiumia Iseas Finland. Tarkastelemme luontokokemusta jaettuna ja ihmisiä yhdistävä kokemuksena. Symposiumissa tarkastellaan myös kaivos- ja metsäkiistoja. Työpajat ja yleisötapahtumat ovat avoimia ja ilmaisia. Katso video, jossa kerron työpajasta, tästä!

Ota yhteyttä

Löydät minut talvella Lapin yliopistosta ja kesällä Muodoslompolosta!

maria.huhmarniemi (at) ulapland

00358 40 7639948