Taidetta ja yhteiskunnallista vaikuttamista Lapissa & arktisen alueen taiteen, kulttuurin, ympäristökasvatuksen ja luovan matkailun tutkimusta

Työskentelen kuvataiteilijana käsitellen pohjoiseen liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöasioita, kuten ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristövastuullisuutta, -politiikkaa ja -etiikka. Teokseni ovat tilasidonnaisia installaatioita näyttelytiloissa ja luonnossa. Teen usein yhteistyötä eri olojen tutkijoiden kanssa ja kehitän taideperustaisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkijana olen kiinnostunut ekoaktivistisesta nykytaiteesta ja taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta: siitä miten taiteella voi vaikuttaa ympäristö- ja luontosuhteeseen. Taiteessa ja tutkimuksessa käännän katseeni tulevaisuuteen ja pohjoiseen: avariin maisemiin ja kulttuuriseen rikkauteen.

Töitä ja luottamustehtäviä

Työskentelen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa apulaisprofessorina kuvataidekasvatuksen alalla sekä erilaisissa taiteen, pedagogiikan ja aluekehityksen hankkeissa. Työ on vienyt minut eri puolille Lappia ja Barentsin aluetta. Tunnen pohjoisen kodikseni.

Olen toiminut Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajan vuodesta 2012 vuoteen 2022 edistäen kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja toisaalta pyrkien lisäämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Lapissa. Olen myös vihreä valtuutettu Rovaniemellä. Edistän luonnonsuojelua Lapissa ja olla mukana politiikassa, jossa etsitään ratkaisuja ilmastokriisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Blogi

Eurooppakeskeisyydestä ja opetussuunnitelmatyöstä

Vuosi sitten syksyllä työskentelimme intensiivisesti kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen valtakunnallisen visiotyön parissa. Keräsimme tietoa kuvataiteen alalta ja kuvataideopetuksesta, erityisesti niiden kehittämistarpeista. Järjestimme Lapin yliopistossa seminaarin ja työpajan, johon osallistui opiskelijoita, alumneja ja eri sidosryhmien edustajia. Tämä prosessi ja julkaistu visio antoivat vahvan pohjan opetussuunnitelman uudistukselle, joka on parhaillaan käynnissä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa tämän syksyn aikana. …

Taiteen poliittisuudesta

Juha Kauppinen kertoo romaanina Heräämisiä alussa, kuinka hänen tapanaan oli tähdentää, ettei hän ole luonnonsuojelija. Kirjassa hän valottaa kasvutarinaansa sekä luonnonsuojelun historiaa. Aiemmissa esiintymisissään hän väheksyi tai painoi alas luonnonsuojelijoita vakuuttamalla, ettei ole luonnonsuojelija. Ikään kuin luonnonsuojelussa olisi jotakin epäilyttävää, kyseenalaista, hippimäistä tai radikaalia. Kirja ”Heräämisiä: kuinka minusta tuli luonnonsuojelija” saa myös lukijan pohtimaan luonnonsuojelun …

VillaInno-hanke käynnistyy

VillaInno: Villakäsityöperinteen uudistaminen -hankkeen (2023-2026) taustalla on lisääntynyt kiinnostus villaan, villalankaan ja villakäsitöihin sekä tietoisuus lampaiden laiduntamisen merkityksestä luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuurimaisemaan. Hankkeen tavoitteena on tukea Lapin yrityksiä villan alkutuotannossa sekä villan käyttöön perustuvien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa ja kehittämisessä, kaupallisesti ja kestävästi. VillaInno-hanke parantaa Lapin pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- ja innovointivalmiuksia lammastiloilla sekä …

Ota yhteyttä

Löydät minut talvella Lapin yliopistosta ja kesällä Muodoslompolosta!

maria.huhmarniemi (at) ulapland

00358 40 7639948