Taidetta ja yhteiskunnallista vaikuttamista Lapissa & arktisen alueen taiteen, kulttuurin, ympäristökasvatuksen ja luovan matkailun tutkimusta

Työskentelen kuvataiteilijana käsitellen pohjoiseen liittyviä kysymyksiä sekä ympäristöasioita, kuten ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristövastuullisuutta, -politiikkaa ja -etiikka. Teokseni ovat tilasidonnaisia installaatioita näyttelytiloissa ja luonnossa. Teen usein yhteistyötä eri olojen tutkijoiden kanssa ja kehitän taideperustaisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkijana olen kiinnostunut ekoaktivistisesta nykytaiteesta ja taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta: siitä miten taiteella voi vaikuttaa ympäristö- ja luontosuhteeseen. Taiteessa ja tutkimuksessa käännen katseeni tulevaisuuteen ja pohjoiseen: avariin maisemiin ja kulttuuriseen rikkauteen.

Töitä ja luottamustehtäviä

Työskentelen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa lehtorina kuvataidekasvatuksen ja soveltavan kuvataiteen alalla sekä erilaisissa taiteen, pedagogiikan ja aluekehityksen hankkeissa. Työ on vienyt minut eri puolille Lappia ja Barentsin aluetta. Tunnen pohjoisen kodikseni.

Olen toiminut Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajan vuodesta 2012 alkaen pyrkien edistämään kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja toisaalta lisäämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Lapissa. Vuodesta 2019 alkaen tomin myös Rovaniemen Vihreiden hallituksen puheenjohtajana. Haluan edistää luonnonsuojelua Lapissa ja olla mukana politiikassa, jossa etsitään ratkaisuja ilmastokriisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Blogi

Yhteiskunnallista vaikuttamista taiteessa ja politiikassa

Taiteilijana olen tehnyt useita teoskokonaisuuksia, joiden aiheet koskevat luonnonvarapolitiikkaa pohjoisessa. Toisinaan olen halunnut avata keskusteluja ja joskus ottaa kantaa: kampanjoida taiteen keinoin muun muassa Lapin kaivoshankkeita vastaan. Tutkimuksessani olen pohtinut, miten taiteella voi vaikuttaa. Johtopäätökseni on usein ollut, että taiteella voi vaikuttaa arvokeskusteluihin ja arvojen transformaatioon. Se on tärkeää. Kaikki poliittiset päätökset, jotka meidän nykyhetkeä …

Ilmatotyötä myös Rovaniemelle

Vuosi sitten moni ihmetteli Rovaniemen kaupungin twiittiä, jossa kerrottiin, että Rovaniemellä ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa ilmastonmuutoksesta, koska kaupungin metsissä on suuret hiilinielut. Konsulttiyrityksen tekemää selvitystä, jossa metsien hiilinieluja verrataan kaupunkilaisten hiilijalanjälkeen, on pidetty epäonnistuneena viherpesuna. Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki ja entisen maalaiskunnan alueella on paljon metsää. Tämä kunnan rajojen vetäminen ei kuitenkaan …

Asukkaiden osallistumista kaupungin metsänhoidon suunnitteluun on vahvistettava

Kuntalaisaloitteessa “Vanhoja puita ja pesimäpaikkoja lähimetsiin: luonto- ja maisema-arvoille painoa” esitetään, että metsien hoidossa tulisi huomioida paremmin virkistyskäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot ja mahdollistettava asukkaille osallistuminen taajamametsien hoidon suunnitteluun. Rovaniemen yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli vastausta aloitteeseen kokouksessaan 30.03.2021. Vastauksesta käy ilmi, että asukkaiden ja sidosryhmien osallistumisessa metsien hoidon suunnitteluun on puutteita. Kaupungilla on noin 960 hehtaaria …

Ota yhteyttä

Löydät minut talvella Lapin yliopistosta ja kesällä Muodoslompolosta!

maria.huhmarniemi (at) ulapland

00358 40 7639948