Impacting art and research on arts, culture, environmental education, and creative tourism in Lapland

I work as a visual artist, dealing with issues relating to the North as well as environmental issues, such as human–nature connectedness and environmental responsibility, policy, and ethics. My artworks are space-related installations in exhibition halls and in nature. I often collaborate with researchers from different disciplines and develop methods for art-based research. As a researcher, I am interested in eco-activism and sociopolitically-engaged contemporary and environmental education: how art can change our relationships with nature. As an artist and researcher, I focus on thinking about our future and the nature and culture in the North and the Arctic.

Affiliation and positions of trust

I work in the Faculty of Art and Design at the University of Lapland as a lecturer in the field of art education and applied visual arts, as well as on various art, pedagogy, and regional development projects. The work has taken me into many villages and towns in Lapland and the Barents region. I feel at home in the North.

I have worked as a chairperson of the Artists’ Association of Lapland since 2012, aiming to promote artists’ work opportunities and increase the accessibility of arts and culture in Lapland. From 2019 onwards, I have served as chairperson of political association, Rovaniemi Greens. I aim to promote the protection of nature in Lapland and be involved in politics that seek solutions to the climate crisis and social problems.

Blog

Tieteen ja tutkimuksen vakaa rahoitus

Merkittävä osa tutkijoiden työajasta kuluu rahoituksen hakemiseen. Tutkimushankkeita suunnitellaan kansainvälisissä ja valtakunnallisissa työryhmissä aikaa resurssoiden. Vain pieni murto-osa tutkimushankkeista rahoitetaan, vaikka tutkimussuunnitelmat arvioidaan korkeatasoisiksi. Rahoituksen hakemiseen käytetty aika on pois tieteen ja tutkimuksen tekemiseltä. Rahoituksen painopisteen siirtäminen tutkimushankkeista perusrahoitukseen vähentää painetta jatkuvaan rahoituksen hakemiseen. Vakaa perusrahoitus turvaa reilumman työelämän tieteentekijöille sekä tieteen vapauden. Korkea osaaminen, …

Ilmastokriisin torjuntaa kaivoskriittisesti

Ilmastokriisi edellyttää irtautumista fossiilisista polttoaineista. Tämä on johtanut akkumateriaalien kysynnän lisääntymiseen, mitä käytetään puolestaan perusteena uusien kaivosten luvitukseen ja perustamiseen. Kaivosteollisuus aiheuttaa sekä haitallisia päästöjä että luontokatoa. Toki kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutuksia ympäröivään luontoon. Kaivosten vaikutukset ovat kuitenkin pysyviä. Ne muuttavat laajoja maa-alueita avolouhoksiksi ja pilaavat vesistöjä. Ilmastokriisin torjuntaa ei tule tehdä tuhoamalla luontoa. …

Kulttuuribudjetti prosenttiin

Taide ja kulttuuri tukevat lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Taide- ja kulttuuriharrastukset ja -tapahtumat ovat myös tärkeässä roolissa lasten ja nuorten sukupolven äänen ja oikeuksien ilmaisussa ja esiin tuomisessa. Taideopetuksessa ja -harrastuksissa tunnistetaan ja ilmaistaan tunteita, kuten ympäristötunteita. Samalla luovuus ja innovatiivisuus vahvistuu, mitä tarvitaan kestävän tulevaisuuden ratkaisuihin. Suomessa on osaava ja innostunut …

Contact

I am living in working in Rovaniemi, Finland, during the academic year. Seasonally I live in Muodoslompolo, Northern Sweden.

maria.huhmarniemi (at) ulapland

00358 40 7639948