VillaInno-hanke käynnistyy

VillaInno: Villakäsityöperinteen uudistaminen -hankkeen (2023-2026) taustalla on lisääntynyt kiinnostus villaan, villalankaan ja villakäsitöihin sekä tietoisuus lampaiden laiduntamisen merkityksestä luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuurimaisemaan. Hankkeen tavoitteena on tukea Lapin yrityksiä villan alkutuotannossa sekä villan käyttöön perustuvien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa ja kehittämisessä, kaupallisesti ja kestävästi. VillaInno-hanke parantaa Lapin pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- ja innovointivalmiuksia lammastiloilla sekä käsityön ja kulttuurimatkailun konteksteissa käsityön kulttuuriperintöä jatkaen ja uusintaen.

VillaInno-hankkeella tuetaan uudistuvaa liiketoimintaa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden ideointia tuomalla yhteen käsityön ja eri muotoilualojen osaamista siten, että uudet palvelut ja tuotteet nousevat perinteestä, vahvistavat Lapin alueellista identiteettiä sekä jatkavat ja uusintavat kulttuuriperinteitä. Hankkeen kohderyhmää ovat pienet ja keskisuuret yritykset Lapissa käsityö-, muotoilu-, lammastila- ja matkailualalla sekä taideteollisen alan opettajat ja opiskelijat Lapin yliopistossa.

Hanke on Lapin yliopiston toteuttama ja Euroopan unionin osarahoittama. EU-tuki hankkeelle on 321 699 euroa. Koko kustannusarvio on 402 111 euroa.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii apulaisprofessori Maria Huhmarniemi. Projektipäällikkönä toimii Minna Kovero ja suunnittelijoina Fabiola Cervantes ja Tanya Kravtsov. Yhteistyötahoina on Lapissa toimivia lammastiloja sekä käsityö-, muotoilu- ja matkailualojen yrittäjiä.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. EU-tuki hankkeelle on 321 699 euroa. Koko kustannusarvio on 402 111 euroa.